Pakalpojumu lietošanas noteikumi – dzīvnieku saimniekiem

Noteikumi izstrādāti 2020. gada 21. janvārī, atjaunināti 2020. gada 17. aprīlī.

 

Šie Pakalpojumu  lietošanas noteikumi – dzīvnieku saimniekiem (turpmāk – “Noteikumi”) piemērojami dzīvnieku saimniekiem HEROvet lietotnes (turpmāk “lietotne”) un tīmekļa vietnes, kas atrodama pēc adreses https://hero.vet (turpmāk – “tīmekļa vietne”), lietošanai un pakalpojumu izmantošanai.

1. Lietotnes un tīmekļa vietnes izmantošana

1.1. HEROvet SIA, reģistrācijas Nr.40203245473, juridiskā adrese Dārza ielā 46 – 18, Liepājā, Latvijā, LV3401 (turpmāk – “HEROvet” vai “mēs”), pārvalda lietotni un tīmekļa vietni un piedāvā tiešsaistes televeselības veterinārmedicīnisko pakalpojumu (turpmāk – “pakalpojumi”) izmantošanu lietotnē, izmantojot digitālās interaktīvās audio un video tehnoloģijas, tostarp, bet ne tikai, ziņojumapmaiņu, tiešsaistes tērzēšanu un digitālās video konferences, kas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam (turpmāk – “lietotājs” vai “jūs”) ļauj ziņot un apmainīties ar informāciju par viņa dzīvnieka veselības stāvokli, veselības vēsturi un iesaistīt veterinārmedicīnas speciālistu (turpmāk – “pakalpojumu sniedzējs”), lai saņemtu pakalpojumus. 

1.2. Tīmekļa vietnē nav pieejami pakalpojumi, kas ir pieejami lietotnē. Lietotne ir pieejama Android operētājsistēmā, un lietotni bez maksas var lejupielādēt Google Play.

2. Noteikumu pieņemšana

2.1. Jūs saprotat, ka, atzīmējot lauku “piekrītu” attiecībā uz šiem Noteikumiem, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un tam, ka šāda darbība ir pielīdzināma jūsu likumīgam parakstam. Piekrītot šiem Noteikumiem un citiem lietotnes un tīmekļa vietnes noteikumiem un reģistrējoties lietotnē, jūs apliecināt, ka saprotat, ka tiek noslēgta abpusēji saistoša vienošanās par lietotnes lietošanu un pakalpojumu izmantošanu un no šiem Noteikumiem, visiem papildu noteikumiem, jebkuriem grozījumiem un jebkuriem citiem starp jums un mums noslēgtajiem līgumiem izrietošu saistību izpildi. Gadījumā, ja nepiekrītat visiem šeit izklāstītajiem Noteikumiem un citiem lietotnes un tīmekļa vietnes noteikumiem, nepiekļūstiet lietotnei un tīmekļa vietnei un neizmantojiet tās.

2.2. Jebkuri šo Noteikumu papildu noteikumi, jebkuri grozījumi un jebkuri citi starp jums un mums noslēgtie līgumi, ja tādi tiek noslēgti (kopā un turpmāk – “saistītie noteikumi”), ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa, un uz tiem ir attiecināmi visi šajos Noteikumos minētie nosacījumi, ja vien nav norādīts pretējais.

2.3. Papildus iepriekš minētajam jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ka jebkāda informācija, kuru jūs mums sniedzat reģistrācijas laikā lietotnē un turpmāk, kā arī visa informācija, ko ievietojat lietotnē, būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga.

2.4. Lietotāja personas dati un citi dati tiek ievākti, apstrādāti, glabāti un dzēsti saskaņā ar Privātuma politiku – dzīvnieku saimniekiem (turpmāk – “Privātuma politika”), kas ir ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa, un uz to ir attiecināmi visi šajos Noteikumos minētie nosacījumi, ja vien nav norādīts pretējais.

2.5. Noteikumi stājas spēkā un ir saistoši jums no brīža, kad esat piekritis šiem Noteikumiem un veiksmīgi reģistrējies lietotnē, izveidojot lietotāja kontu (skatīt 5.punktu). 

3. Veterinārmedicīniskie pakalpojumi

3.1. HEROvet piedāvātie pakalpojumi ietver veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot interaktīvās audio un video tehnoloģijas, lietotājam, dzīvniekam un pakalpojumu sniedzējam neatrodoties vienā un tajā pašā fiziskajā vietā. Televeselības veterinārmedicīnisko konsultāciju laikā ar pakalpojumu sniedzēju detalizēta informācija par jūsu dzīvnieka veselības stāvokli un veselības vēsturi var tikt apspriesta ar jums, izmantojot interaktīvas video, audio un citas telekomunikāciju tehnoloģijas, un pakalpojumu sniedzējs var lūgt jūsu palīdzību, lai, izmantojot šīs tehnoloģijas, novērtētu jūsu dzīvnieka veselības stāvokli.

3.2. Visi pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz pakalpojumus, izmantojot lietotni, ir neatkarīgi profesionāļi, kas ir pilnībā atbildīgi par pakalpojumiem, ko katrs sniedz jums un jūsu dzīvniekam. HEROvet nepraktizē veterinārmedicīnu un neveic citu profesionālu darbību, kuras veikšanai nepieciešama licence, kā arī neiejaucas veterinārmedicīnas praksē vai citā licencētā profesionālā darbībā, ko nodrošina pakalpojumu sniedzēji, no kuriem katrs ir atbildīgs par saviem sniegtajiem pakalpojumiem un atbilstību prasībām, kas attiecas uz viņu profesiju un licenci. 

3.3. Pakalpojumi, kurus jūs saņemat no pakalpojumu sniedzējiem lietotnē, nav paredzēti, lai aizstātu jūsu dzīvnieka primārās aprūpes veterinārmedicīniskās attiecības ar veterinārārstu vai kļūtu par jūsu pastāvīgi izmantotajiem veterinārmedicīniskajiem pakalpojumiem, bet gan papildina šos primārās aprūpes pakalpojumus. Izvērtējot jūsu dzīvnieka veselības stāvokli un/vai konsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju vai jūsu pastāvīgo veterinārārstu, jums nekavējoties jādodas uz tuvāko veterinārmedicīnas iestādi, ja: 

3.3.1. dzīvnieka veselības stāvoklis ir ārkārtējs;

3.3.2. dzīvnieks cieš no sāpēm;

3.3.3. to rekomendē pakalpojumu sniedzējs;

3.3.4. pastāv risks ievainot cilvēkus vai dzīvniekus;

3.3.5. tas ir citādi nepieciešams. 

3.4. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var noteikt, ka pakalpojumu sniegšana lietotnē nav piemērota atsevišķām vai visām jūsu dzīvnieka ārstēšanas vajadzībām, un attiecīgi var nolemt nesniegt jūsu dzīvniekam veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot lietotni. Jums jāturpina konsultēties ar savu pastāvīgo veterinārārstu un/vai citiem veterinārijas speciālistiem, sekojot jums sniegtajiem ieteikumiem, un jūs varat veikt turpmākus aprūpes pasākumus, izmantojot HEROvet lietotni vai klātienē veterinārmedicīnas iestādē ar citu veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēju starpniecību.

3.5. Viena no mūsu sniegto pakalpojumu priekšrocībām ir uzlabota pieeja veterinārmedicīnas profesionāļiem un ērta lietošana, tomēr, tāpat kā jebkura cita veterinārmedicīniskā pakalpojuma gadījumā, pastāv potenciālie riski, kas saistīti ar mūsu piedāvāto pakalpojumu izmantošanu lietotnē. Šie riski bez ierobežojumiem ietver arī iespējamību, ka kopīgotais saturs (skatīt 4.punktu) var būt nepietiekams (piemēram, slikta attēlu izšķirtspēja), lai pakalpojumu sniedzējs varētu pieņemt atbilstošus aprūpes lēmumus. Turklāt elektronisko iekārtu kļūmju dēļ var tikt kavēta novērtēšana vai ārstēšana. Iespējams, ka piekļuves trūkums visiem medicīniskajiem ierakstiem par jūsu dzīvnieku vai citai būtiskai informācijai (ieskaitot, bet ne tikai, vēsturisko, medicīnisko un ar uzvedību saistītu informāciju) var izraisīt nelabvēlīgu zāļu iedarbību vai alerģiskas reakcijas vai citas kļūdas medicīniskajā slēdzienā.

4. Satura kopīgošana

4.1. Izmantojot lietotni un mūsu pakalpojumus, jūs varat ievietot un kopīgot ar pakalpojumu sniedzēju fotoattēlus, dokumentus, audio un video failus un citus materiālus (kopā un turpmāk – “saturs”) saistībā ar jūsu dzīvnieku un dzīvnieka veslības stāvokli, kas var būt noderīgi pakalpojumu sniedzējam pilnvērtīgu un kvalitatīvu paklapojumu sniegšanai. Kopīgojot jūsu saturu, jums joprojām pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz jūsu saturu, un jūs varat brīvi koplietot to, tomēr, lai izmantotu jūsu saturu lietotnē un mūsu pakalpojumos (tostarp, bet ne tikai, jūsu satura lieluma, formas vai formāta maiņa, lai to labāk saglabātu, attēlotu, pārsūtītu vai veidotu jūsu satura kopijas), jums jāpiešķir mums atļauja piekļūt un apstrādāt jūsu saturu, kuru jūs ievietojat lietotnē. Ievietojot jūsu saturu lietotnē, jūs piešķirat mums atļauju, kas ir neatsaucama, neierobežota, bez autoratlīdzības un neekskluzīva, jūsu satura pielāgošanai, modificēšanai, rediģēšanai, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus jums. 

4.2. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs piekrītat, ka HEROvet drīkst lietot un izpaust jūsu saturu, kuru jūs esat ievietojis lietotnē, saskaņā ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

4.3. Jūsu komunikācija lietotnē ar pakalpojumu sniedzēju par jūsu dzīvnieka veselības stāvokli – dzīvnieka veselības stāvokļa problēmas apraksts un attiecīgi pakalpojumu sniedzēja sniegtās konsultācijas apraksts, tostarp savstarpēji starp jums un pakalpojumu sniedzēju kopīgotais saturs, ja tāds ir, tiek saglabāta jūsu kontā lietotnē (skatīt 5.punktu), un kopā veido ierakstus dzīvnieka veselības vēsturē. Dzīvnieka veselības vēsture ar visiem tās ierakstiem tiek saglabāta pienācīgas aprūpes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles nolūkos, kā arī var tikt izmantota jebkura pakalpojumu sniedzēja, kurš jums sniedz vai ir sniedzis pakalpojumus, veiktai pārskatīšanai un izvērtēšanai.

4.4. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs piekrītat ierakstu, tostarp starp jums un pakalpojumu sniedzējiem savstarpēji kopīgotā satura, jūsu dzīvnieka veselības vēsturē kopīgošanai saskaņā ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, starp jums, mums un jebkuru pakalpojumu sniedzēju, kurš jums sniedz vai ir sniedzis pakalpojumus lietotnē.

4.5. Jums ir tiesības kopīgot ierakstus, tostarp starp jums un pakalpojumu sniedzējiem savstarpēji kopīgoto saturu, jūsu dzīvnieka veselības vēsturē, ja tāda lietotnē ir izveidota, ar jūsu pastāvīgo veterinārārstu vai citu veterinārmedicīnisko iestādi, kurai jūs sniedzat informāciju par jūsu dzīvnieku, pēc jūsu ieskatiem un nepieciešamības. HEROvet neuzņemas atbildību par piemērojamo tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz personas datu, citu datu un tiesību aizsardzības ievērošanu, veicot šādu kopīgošanu. 

4.6. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jūsu saturu, kuru jūs ievietojat lietotnē, un par visām sekām, kas rodas saistībā ar šo saturu, ieskaitot visus zaudējumus vai bojājumus, kas radušies mums vai citām trešājām personām. Jūs apliecināt un garantējat, ka:

4.6.1. esat visu tiesību, kas attiecas uz jūsu saturu īpašnieks vai kā citādi pilnvarots piešķirt mums atļauju piekļūt un apstrādāt jūsu saturu;

4.6.2. jūsu saturs nepārkāps nevienu intelektuālā īpašuma vai citas trešo personu tiesības, kā arī neviena piemērojamā tiesību akta noteikumus.

4.7. Jūs piekrītat lietotnē nekopīgot ar pakalpojumu sniedzējiem un/vai mums saturu, kas ir piedauzīgs, apmelojošs, nepatiess, pretlikumīgs vai pārkāpj citu personu tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības.

4.8. Mēs darām visu iespējamo, lai jūsu saturs būtu drošībā, tiktu apstrādāts, glabāts un dzēsts saskaņā ar šiem Noteikumiem un Privātuma politikas nosacījumiem, taču mēs neuzņemamies atbildību par to, ka kāda daļa no jūsu satura jebkādu iemeslu dēļ var tikt zaudēta, izmantojot lietotni un mūsu pakalpojumus. Jūs esat atbildīgs par jūsu satura pienācīgu glabāšanu, jebkuram jūsu kopīgotam saturam izveidojot kopijas.

4.9. Mēs norādām jums, ka neviena daļa no mūsu lietotnes un tīmekļa vietnes satura nav uzskatāma par medicīnisku konsultāciju vai apstiprinājumu, pārstāvniecību vai garantiju, kas paredz, ka konkrētas zāles vai ārstēšana ir droša, piemērota vai efektīva jūsu dzīvniekam.

5. Lietotāja konts

5.1. Reģistrējoties lietotnē, jums ir jāizveido konts (turpmāk – konts), ievadot jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, maksājumu kartes, ar kuru tiks veikta apmaksa par saņemtajiem pakalpojumiem (skatīt 7.punktu), informāciju, konta paroli, kas būs zināma tikai jums, ievietojot savu fotogrāfiju, ja to vēlaties ievietot, un ievadot pamatinformāciju par jūsu dzīvnieku – šķirne, suga, dzimums, svars, vecums un jūsu dzīvnieka fotogrāfija, ja to vēlaties ievietot (kopā un turpmāk- konta informācija). Jūs apstiprināt un piekrītat, ka konta informācija, kuru jūs mums sniedzat reģistrācijas laikā un turpmāk, izmantojot lietotni, un visa informācija, ko jūs ievietojat un kopīgojat lietotnē, būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga. Jūs apņematies uzraudzīt un atjaunināt savu konta informāciju pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu, ka tā ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga.

5.2. Jūs nedrīkstat koplietot jūsu konta paroli ar citām personām vai izveidot vairāk nekā vienu kontu. Jūs esat atbildīgs par jūsu konta paroles konfidencialitātes uzturēšanu un par visām darbībām, kas notiek ar jūsu kontu. Jūs nevienā brīdī nedrīkstat izmantot citas personas kontu, un jūs nekavējoties sazināsieties ar mums, ja jums būs aizdomas, ka kāds cits izmanto jūsu kontu. 

5.3. HEROvet patur tiesības veikt jebkādas un visas darbības, kuras HEROvet uzskata par nepieciešamām vai saprātīgām, attiecībā uz lietotnes, tīmekļa vietnes un jūsu konta informācijas drošību. HEROvet nekādā gadījumā un nekādos apstākļos neuzņemas atbildību attiecībā pret jums par jebkādām saistībām vai zaudējumiem, kas rodas vai izriet no jūsu veiktas lietotnes vai tīmekļa vietnes izmantošanas, konta informācijas izmantošanas vai konta informācijas nodošanas trešajām personām. 

5.4. Lietotne nav paredzēta bērniem, un bērni nav tiesīgi izmantot mūsu pakalpojumus. Ja mums vēlākā posmā kļūst zināms, ka lietotājs ir jaunāks par 18 gadiem, mēs rīkosimies, lai dzēstu šī lietotāja kontu un konta informāciju no mūsu datu bāzēm. Reģistrējoties lietotnē, jūs apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs.

6. Piekļuves tiesības

6.1. Ar šo mēs jums piešķiram ierobežotas, neekskluzīvas, nenododamas tiesības piekļūt lietotnei un izmantot mūsu pakalpojumus tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai un tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un saistītajiem noteikumiem (kopā un turpmāk – “piekļuves tiesības”). Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkura iemesla dēļ jebkuram liegt vai apturēt lietotnes un/vai pakalpojumu izmantošanu, ieskaitot piekļuvi jūsu kontam un/vai jūsu saturam. 

6.2. Piekļūstot lietotnei un izmantojot pakalpojumus, jūs nedrīkstat:

6.2.1. uzdoties par jebkuru citu fizisku vai juridisku personu vai citādi sagrozīt jūsu saistību ar kādu fizisku vai juridisku personu;

6.2.2. izmantot lietotni, tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, lai pārkāptu mūsu un citu personu tiesības, šos Noteikumus un ar šiem Noteikumiem saistītos noteikumus un jebkādus citus līgumus, lēmumus, vadlīnijas, pārvaldes iestāžu prasības, nacionālos un starptautiskos tiesību aktus;

6.2.3. pārveidot, izjaukt, dekompilēt vai tulkot jebkādu programmatūru vai citas lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu sastāvdaļas;

6.2.4. izmantot lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus krāpnieciskā vai ļaunprātīgā veidā, izplatīt vīrusus un citus kaitīgus kodus un datus;

6.2.5. apkopot un iegūt jebkādu informāciju vai datus no lietotnes, tīmekļa vietnes vai mūsu pakalpojumiem vai sistēmām un atšifrēt jebkādu pārraidi uz serveriem vai no tiem, kuros darbojas lietotne, tīmekļa vietne un mūsu pakalpojumi, izņemot gadījumus, kad to pieļauj piemērojamie tiesību akti;

6.2.6. citādi izmantot mūsu pakalpojumus, lietotni un tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas pārsniedz iepriekš aprakstīto lietošanas tiesību apjomu un lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas mērķi.

6.3. Jūs piekrītat atturēties no aizskarošas valodas lietošanas, sazinoties ar pakalpojumu sniedzējiem un mums, un atturēties no sazināšanās ar pakalpojumu sniedzējiem par šajos Noteikumos minēto pakalpojumu sniegšanu ārpus lietotnes. 

6.4. Mēs stingri iesakām jums neizmantot lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumus citām personām piederošās vai publiski pieejamās ierīcēs. Mēs arī iesakām nesaglabāt jūsu konta paroli, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citu programmatūru.

7. Saņemto pakalpojumu apmaksas nosacījumi

7.1. Jūs atzīstat un piekrītat, ka esat personīgi atbildīgs par visiem jūsu izdevumiem. Jūs piekrītat apmaksāt visas jūsu bankas vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontam piestādītās maksas saskaņā ar saņemto pakalpojumu apmaksas nosacījumiem, kas ir spēkā brīdī, kad jums tiek pieprasīta apmaksa par saņemtajiem pakalpojumiem. Sniedzot HEROvet jūsu maksājumu kartes informāciju, jūs piekrītat, ka HEROvet ir pilnvarots dot maksājuma uzdevumu jūsu bankas vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontam pārskaitīt nepieciešamos naudas līdzekļus par jums sniegtajiem pakalpojumiem lietotnē uz HEROvet kontu, un ka nav nepieciešams papildu paziņojums vai jūsu piekrišana. Maksājuma uzdevums tiks dots brīdī, kad pakalpojuma sniedzējs būs apstiprinājis jūsu pieprasījumu saņemt pakalpojumus un attiecīgi sniegs pakalpojumus jums lietotnē telefonsarunas vai videozvana formā, tas ir, pirms faktiskās pakalpojumu saņemšanas. Jūs kā pakalpojumu saņēmējs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka maksājuma veikšanai ir pieejami pietiekami naudas līdzekļi. Gadījumā, ja jūsu bankas vai citā maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā nebūs pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai norēķinātos par pieprasīto pakalpojumu, pakalpojums jums netiks sniegts.

7.2. Televeselības veterinārmedicīniskā konsultācija jeb pakalpojuma, par kuru ir ieturēta maksa, sniegšana ir aktīva tik ilgi, kamēr lietotājs vai pakalpojumu sniedzējs manuāli lietotnē norāda, ka tā ir pabeigta, kas nozīmē, ka gadījumā, ja pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta vai traucēta sakarā ar jūsu vai pakalpojumu sniedzēja ierīces vai interneta savienojuma problēmām, par atjaunoto un turpināto pakalpojuma sniegšanu netiek ieturēta maksa.

7.3. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunot jūsu maksājumu kartes informāciju, ja tā ir mainījusies un var traucēt mums iekasēt maksājumus no jums saskaņā ar 7.1. punktā noteikto. Visi maksājumi tiks veikti, izmantojot trešo personu pakalpojumus (piemēram, Braintree pakalpojumu). 

7.4. Jums ir tiesības pieprasīt ieturētā maksājuma atmaku HEROvet, ja:

7.4.1. pakalpojumu sniegšanas laikā HEROvet ir konstatēta tehniska problēma, kuras rezultātā jūsu pakalpojumu sniedzējs nespēj sekmīgi sniegt pakalpojumus un pabeigt pakalpojumu sniegšanu jums (tas neattiecas uz jūsu vai pakalpojumu sniedzēja ierīces vai interneta savienojuma problēmām, kas traucē saņemt un sniegt pakalpojumus (skatīt 7.2. punktu)); vai

7.4.2. jūsu pakalpojumu sniedzējs nespēj sniegt jums nekādu informāciju, norādījumus vai padomus attiecībā uz jūsu dzīvnieka ārstēšanu, ja to ir noteicis HEROvet pēc HEROvet saprātīgiem ieskatiem. 

7.5. Gadījumā, ja uzskatāt, ka jums ir tiesības uz ieturētā maksājuma atmaksu, lūdzu, bez liekas kavēšanās sazinieties ar HEROvet komandu, rakstot uz e-pasta adresi help@hero.vet. Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs pārbaudīsim, vai jums ir tiesības uz ieturētā maksājuma atmaksu, un veiksim jums naudas atmaksu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja atmaksa būs veicama saskaņā ar 7.4. punktā minēto.

7.6. HEROvet patur tiesības mainīt vai ieviest jaunu cenu veidošanas politiku jebkurā laikā pirms tiek dots maksājuma uzdevumu jūsu bankas vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontam par maksājuma pārskaitīšanu saskaņā ar iepriekš minēto. Pirms pakalpojuma pieprasīšanas, lietotājam ir redzama pakalpojuma cena, kas ir apmaksājama par pieprasītā pakalpojuma saņemšanu. 

7.7. Jūs piekrītat atturēties no sazināšanās ar pakalpojumu sniedzējiem ārpus lietotnes, lai vienotos par citiem lietotnē sniegto pakalpojumu apmaksas nosacījumiem. 

7.8. Nekādas papildu maksas par lietotnes lejupielādēšanu vai lietošanu HEROvet nepiemēro un neiekasē, kā arī mēs neesam atbildīgi, nenosakām, nepiemērojam un neiekasējam nekādas papildu maksas, kuras banka vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs var piemērot saistībā ar apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, tostarp, bet ne tikai, komisijas maksa par pārskatījuma veikšanu, kredītkartes izmantošanas maksa, konta apkalpošanas maksa.

8. Īpašumtiesības

8.1. Lietotne, tīmekļa vietne, mūsu pakalpojumi un viss to saturs, funkcijas un funkcionalitāte (ieskaitot, bet ne tikai, visa informācija, programmatūra, teksts, vizuālie uzskates līdzekļi, attēli, video un audio faili, kā arī to dizains, atlase un izkārtojums) pieder HEROvet, mūsu partneriem vai citiem šāda materiāla nodrošinātājiem, un tos aizsargā nacionālie un starptautiskie autortiesību, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu un citu intelektuālo īpašumu vai īpašumtiesību regulējošie tiesību akti un līgumi. 

8.2. Šie Noteikumi nepiešķir jums nekādas īpašumtiesības uz lietotni, tīmekļa vietni, mūsu pakalpojumiem un to saturu, funkcijām un funkcionalitāti, bet tikai ierobežotas lietošanas tiesības, kuras var atsaukt saskaņā ar šiem Noteikumiem. Jums nav tiesību reproducēt, izplatīt, pārveidot, modificēt, izveidot atvasinājumus, publiski demonstrēt, publiski izpildīt, pārpublicēt, lejupielādēt, uzglabāt vai pārsūtīt jebkādu daļu no lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu jebkādiem materiāliem veidā un/vai ar mērķi, kas ir pretrunā ar šiem Noteikumiem un/vai pārkāpj mūsu īpašumtiesības. 

9. Preču zīmes

Atsevišķi nosaukumi, logotipi un citi materiāli, kas tiek izvietoti lietotnē, tīmekļa vietnē vai pakalpojumos, var ietvert HEROvet vai trešo personu preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, pakalpojumu zīmes vai logotipus (turpmāk – zīmes). Jums nav atļauts izmantot nevienu šādu zīmi bez HEROvet skaidras, rakstiskas atļaujas. Visu šādu zīmju īpašumtiesības un ar tām saistītā nemateriālā vērtība paliek mums vai šādām trešajām personām.

10. Atteikšanās no garantijām, atbrīvojumi un atbildības ierobežošana

10.1. Jūs personīgi uzņematies pilnu atbildību un risku par lietotnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu. 10. punkta apakšpunktos minētie atbrīvojumi, atbildības ierobežošana un atteikšanās no garantijām nav izsmeļoši un neizslēdz nevienu punktu šajos Noteikumos vai Privātuma politikā, vai saistītajos noteikumos, kuros ir atrunāti jebkādi citi atbrīvojumi, atbildības ierobežošana un atteikšanās no garantijām.  

10.2. HEROvet nevar garantēt un negarantē jebkādus rezultātus, neskatoties uz paredzamajiem ieguvumiem no šo pakalpojumu izmantošanas lietotnē. Izņemot gadījumus, kad ļaunticīgi esam pieļāvuši slēptus defektus, gan lietotne, gan mūsu pakalpojumi tiek nodrošināti “tādi, kādi tie ir”, “ar kļūdām” un “pēc pieejamības” principa. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, HEROvet skaidri atsakās no jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām, ieskaitot, bet ne tikai, garantijām par piemērotību pārdošanai, piemērotību noteiktam lietojumam vai mērķim, izmantojamību, stāvokli, vērtību, datu precizitāti, sistēmas integrāciju, veiktspējas uzticamību un kļūdu, vīrusu vai citu kaitīgu komponentu neesamību. 

10.3. HEROvet nesniedz veterinārmedicīniskās konsultācijas, nenosaka diagnozes vai ārstēšanu, un tā ir izteikti tehnoloģiska platforma un infrastruktūra dzīvnieku īpašnieku vai turētāju komunikācijas nodrošināšanai ar neatkarīgām trešajām personām, kas ir pakalpojumu sniedzēji, tostarp veterinārārsti un citi veterinārijas speciālisti, HEROvet lietotnē. Visi pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrējas lietotnē, uzrāda profesionālās kvalifikācijas esamības pierādījumus, tomēr HEROvet neuzrauga, kā pakalpojumu sniedzēji ievēro profesionālās sertifikācijas vai licencēšanas prasības. Profesionālos sertifikātus vai licences izsniedz profesionālas veterinārās sertificēšanas vai licencēšanas iestādes attiecīgajās valstīs, kurās praktizē pakalpojumu sniedzēji, un lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem veterinārmedicīniskajiem pakalpojumiem lietotnē, sazinoties ar profesionālā veterinārā sertifikāta vai licences izsniegšanas iestādi tajā valstī, kurā pakalpojumi lietotnē tika saņemti. Pakalpojumu sniedzēji, kas izmanto lietotni, ir pilnībā atbildīgi par un tiem ir pilnīga rīcības brīvība, atbildība, uzraudzības pienākums un kontrole attiecībā uz visu veterinārmedicīnisko pakalpojumu, konsultāciju, rīcības norāžu, ārstēšanas lēmumu un citu veterinārmedicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī, ka visas diagnozes, ārstēšanu, procedūras un citus veterinārmedicīniskās aprūpes pakalpojumus sniegs un veiks tikai un vienīgi pakalpojumu sniedzēji vai kāds to uzraudzībā pēc viņu ieskatiem un kā viņi to uzskata par atbilstošu un nepieciešamu.

10.4. HEROvet vai tā amatpersonas, darbinieki, vadītāji, direktori, mātesuzņēmumi, meitasuzņēmumi, filiāles, aģenti, piegādātāji, tiesību pārņēmēji vai cesionāri, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, atsakās no jebkādas atbildības par tiešiem,  netiešiem, netīšiem, neapzinātiem, īpašiem, izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, tostarp bet ne tikai, ieņēmumu, peļņas, nemateriālo vērtību, darījuma, iespēju, datu, satura zaudējumiem vai cita veida nemateriāliem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar lietotnes, tīmekļa vietnes un/vai mūsu pakalpojumu izmantošanu, pat tādā gadījumā, ja esat brīdināts par šādu zaudējumu rašanās iespējamību, un neatkarīgi no tā, vai šie zaudējumi ir pamatoti ar līgumu, likumā noteiktu atlīdzināmu kaitējumu (ieskaitot nolaidību un atbildību neatkarīgi no vainas), garantiju vai kā citādi. Jūs piekrītat atbrīvot HEROvet, tā amatpersonas, darbiniekus, vadītājus, direktorus, mātesuzņēmumus, meitasuzņēmumus, filiāles, aģentus, piegādātājus, tiesību pārņēmējus vai cesionārus vai jebkuras citas trešās personas, kuras ir iesaistītas lietotnes un tīmekļa vietnes izveidē un uzturēšanā, no jebkādas atbildības, kas izriet no lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas. 

10.5. Mēs neesam atbildīgi un nekontrolējam nekādus trešo personu, ieskaitot, bet ne tikai, pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumus, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem trešo personu, ieskaitot, bet ne tikai, pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumu radītiem zaudējumiem vai bojājumiem. 

10.6. Ne HEROvet, ne trešās personas, kas reklamē mūsu pakalpojumus vai sniedz jums saiti uz lietotni un/vai tīmekļa vietni, neatbild par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem, kas izriet no jebkādām profesionālajām konsultācijām, kuras jūs vai vai jūsu dzīvnieks saņem no pakalpojuma sniedzēja, izmantojot mūsu piedāvātos pakalpojumus lietotnē.

10.7. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu informāciju, programmatūru vai saitēm, kas atrodamas jebkurā citā lietotnē un/vai tīmekļa vietnē, citur internetā vai informācijas avotā, kā arī par šādas informācijas, programmatūras vai saišu izmantošanu, tostarp par šādu vietņu vai to attiecīgo operatoru darbībām vai bezdarbību.

10.8. Ciktāl saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mēs nevaram atteikties no jebkādām netiešām garantijām vai ierobežot savas saistības, šādas garantijas darbības apmērs un ilgums, kā arī mūsu atbildības apmērs būs minimālais, ko atļauj šādi piemērojamie tiesību akti. 

11. Atlīdzinājums

11.1. Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un iespēju robežās novērst kaitējumu HEROvet, tā amatpersonām, darbiniekiem, vadītājiem, direktoriem, mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem, filiālēm, aģentiem, piegādātājiem, tiesību pārņēmējiem un cesionāriem attiecībā uz visām prasībām, tiesas procesiem, prasījumiem, saistībām un domstarpību atrisināšanu, savstarpēji vienojoties, tostarp, bet bez ierobežojumiem, saprātīgas juridiskās un grāmatvedības maksas (turpmāk – prasības), kas rodas vai tiek uzskatītas par izrietošām no jūsu veiktas šo Noteikumu pārkāpšanas. Turklāt jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un iespēju robežās novērst kaitējumu mums un/vai pakalpojumu sniedzējam (sniedzējiem), kurš jums ir sniedzis pakalpojumus, attiecībā uz visām trešo personu prasībām, kas radušās, ja neesat ievērojis mūsu un/vai šāda pakalpojuma sniedzēja ieteikumus.

11.2. HEROvet patur tiesības uz jūsu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un vadību attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas izriet no lietotnes, tīmekļa vietnes un/vai mūsu pakalpojumu neatbilstošas šiem Noteikumiem izmantošanas, un kurā jums tiek prasīts atlīdzināt mums, un jūs piekrītat sadarboties mūsu aizstāvēšanā pret šīm prasībām. Jūs piekrītat nerisināt nevienu jautājumu bez iepriekšējas rakstiskas HEROvet piekrišanas. HEROvet pieliks visas saprātīgas pūles, lai paziņotu jums par jebkuru šādu prasību, rīcību vai procesu, uzreiz pēc uzzināšanas par to iestāšanos.

12. Tiesības modificēt

12.1. Mēs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem varam mainīt, pievienot, apturēt vai dzēst lietotnes, tīmekļa vietnes un/vai mūsu pakalpojumu funkcijas.

12.2. Tāpat mēs varam pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt, pievienot vai dzēst šo Noteikumu daļas. Mēs jums paziņosim par visām izmaiņām, publicējot atjauninātos Noteikumus lietotnē un tīmekļa vietnē. Ja mēs uzskatām, ka izmaiņas ir būtiskas, mēs nosūtīsim jums paziņojumu uz jūsu kontam piesaistīto e-pasta adresi. Jebkuras izmaiņas Noteikumos stājas spēkā pēc tam, kad mēs par izmaiņām esam jums paziņojuši. Gadījumā, ja nepiekrītat izmaiņām, varat pārtraukt izmantot lietotni un mūsu pakalpojumus un dzēst savu kontu. Turpinot izmantot lietotni un mūsu pakalpojumus pēc atjaunināto Noteikumu spēkā stāšanās, jūs apstiprināt, ka saprotat un piekrītat atjauninātajiem Noteikumiem.

12.3. 12.2. punktā minētie nosacījumi attiecināmi arī uz Privātuma politiku un saistītajiem noteikumiem.

13. Atjauninājumi

Mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu un pilnveidotu lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus. Lai kopīgotu ar jums uzlabojumus un jaunās funkcijas, mēs varam sniegt lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu atjauninājumus vai uzlabojumus. Tie var ietvert kļūdu labojumus, ielāpus, uzlabotas funkcijas, spraudņus un jaunas versijas. Lai jūs aizsargātu, būtiskie atjauninājumi, piemēram, kritiskie kļūdu labojumi vai drošības atjauninājumi, var tikt lejupielādēti un instalēti automātiski bez jūsu piekrišanas. Par citiem nebūtiskiem atjauninājumiem jums tiks paziņots iepriekš un varēsiet izvēlēties, vai lejupielādēt un aktivizēt atjauninājumus.

14. Izbeigšana

14.1. Jūs varat pārtraukt reģistrāciju vai dzēst savu kontu jebkurā laikā, jebkādu iemeslu dēļ, nosūtot paziņojumu e-pastā uz help@hero.vet.  HEROvet jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ var apturēt vai liegt jums lietotnes izmantošanu un/vai pakalpojumu saņemšanu, un/vai reģistrāciju lietotnē. Ja mēs apturēsim vai liegsim jums lietotnes izmantošanu vai pakalpojumu saņemšanu, vai dzēsīsim jūsu kontu, mēs to jums paziņosim, izmantojot e-pasta adresi, kas sasaistīta ar jūsu kontu, vai paziņojumu par šādām mūsu darbībām jūs saņemsiet tad, kad mēģināsiet piekļūt savam kontam, izmantot lietotni un/vai mūsu pakalpojumus, atkarībā no apstākļiem. Visos šādos gadījumos mūsu un jūsu savstarpējās saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izbeigtas, tostarp, bez ierobežojuma, jūsu tiesības izmantot lietotni un mūsu pakalpojumus, un HEROvet turpmāk nebūs pienākuma nodrošināt jums mūsu pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pēc saviem ieskatiem mēs varam jums liegt reģistrēt jaunu kontu.

14.2. Mūsu un jūsu savstarpējo saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, izbeigšana neskar nekādas tiesības, pienākumus un saistības, kuras jūs vai mēs esam uzkrājuši vai radījuši šo Noteikumu spēkā esamības un darbības laikā, un tās pēc savas būtības paliek spēkā un ir saistošas arī pēc šo Noteikumu darbības izbeigšanas vai pārtraukšanas, tostarp, bet ne tikai, īpašumtiesības, atteikšanās no garantijas, atbildības ierobežošana, saņemto pakalpojumu apmaksas nosacījumi, atlīdzināšana. 

14.3. Gan jūs, gan mēs tiekam atbrīvoti no atbildības par šo Noteikumu neizpildi, ciktāl un tik ilgi, kamēr šādu izpildi padara neiespējamu streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīces, karadarbība vai terora akti, valdības darbības vai rīkojumi, vai ierobežojumi vai jebkurš cits iemesls, ja saistību neizpilde ir ārpus saprātīgas kontroles robežām, un to nav izraisījusi jūsu vai mūsu nolaidība. 

14.4. Izbeidzot jūsu un mūsu savstarpējās saistības, ievērojot piemērojamos tiesību aktus, HEROvet patur tiesības glabāt un/vai dzēst personas datus un citus datus, kurus jūs esat norādījis un/vai ievietojis lietotnē, saskaņā ar Privātuma politiku.

14.5. 14. punktā minātie nosacījumi attiecināmi arī uz saistītajiem noteikumiem un  Privātuma politiku.

15. Ģeogrāfiskie ierobežojumi

15.1. HEROvet negarantē un nenodrošina, ka visi mūsu pakalpojumi lietotnē ir piemēroti vai pieejami lietošanai ārpus Latvijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas. 

15.2. Mūsu pakalpojumu pieejamība var atšķirties atkarībā no tā, kurā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā jūs izmantojat lietotni un mūsu pakalpojumus, kādu ierīci izmantojat, vai kāda programmatūra vai operētājsistēmas versija jums ir. 

15.3. Tā kā veterinārmedicīnisko pakalpojumu saņemšana un pieejamība ir atkarīga arī no pakalpojumu sniedzējiem, mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka pakalpojumu sniedzēju aktivitāte un pieejamība būs atbilstoša lietotāju prasībām un vajadzībām. 

15.4. Visi finanšu norēķini tiks apstrādāti eiro (€) valūtā. 

15.5. Pakalpojumi nav paredzēti izmantošanai nevienā valstī, kurā šāda izmantošana būtu pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai kas HEROvet pakļautu jebkādām reģistrācijas prasībām šādā valstī.

16. Citi noteikumi

16.1. Šos Noteikumus regulē, tie ir izpildāmi un interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, nepiemērojot tiesību aktu kolīzijas principus. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, skar tos vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu procesā. Gadījumā, ja vienošanos nevar panākt savstarpēju pārrunu procesā, strīdi, domstarpības un prasības ir izskatāmas tiesā Latvijas Republikā. 

16.2. Jūs piekrītat, ka mēs varam nosūtīt jums jebkādus ar privātumu saistītus vai citus paziņojumus, informācijas atspoguļojumus vai citu komunikāciju saistībā ar vai par mūsu pakalpojumiem (kopā – “komunikācija”), izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tostarp, bet ne tikai:

16.2.1. e-pastā, uz jūsu kontam piesaistīto e-pasta adresi; vai

16.2.2. ievietot komunikācijas saturu lietotnē un/vai jūsu kontā.

16.3. Komunikācija uskatāma par piegādātu, kad mēs to jums nosūtām, neatkarīgi no tā, vai jūs to izlasāt saņemšanas laikā, ar noteikumu, ka mēs neesam saņēmuši paziņojumu par nosūtīšanas kļūdu, vai kad komunikācijas saturs faktiski tiek ievietots lietotnē un/vai jūsu kontā. 

16.4. HEROvet atteikšanās no kāda noteikuma vai nosacījuma piemērošanas, kas norādīti šajos Noteikumos, nav uzskatāma par turpmāku vai tālāku atteikšanos no šāda noteikuma vai nosacījuma piemērošanas, vai atteikšanos no jebkura cita noteikuma vai nosacījuma, un pat, ja HEROvet neaizstāv kādu savu tiesību vai noteikumu, vai nosacījumu, kas izriet no šiem Noteikumiem, tas nenozīmē, ka HEROvet atsakās no šādām tiesībām vai noteikuma, vai nosacījuma. 

16.5. Ja kāda tiesa vai cita kompetenta iestāde kādu nosacījumu šajos Noteikumos atzīst par nederīgu, nelikumīgu vai neizpildāmu (pilnībā vai daļēji), šāds nosacījums tiks atcelts vai ierobežots minimālajā nepieciešamajā apmērā tā, lai pārējie šajos Noteikumos izklāstītie nosacījumi turpinātu palikt spēkā pilnā apjomā.

16.6. HEROvet negarantē, ka piekļuve lietotnei, tīmekļa vietnei un mūsu pakalpojumiem būs nepārtraukta un bez kļūdām. Ikvienas programmatūras kļūmes gadījumā mēs centīsimies tās pēc iespējas ātrāk labot.

16.7. Lai izmantotu lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus, ir nepieciešama interneta piekļuve. HEROvet neatbild par jūsu mobilo un stacionāro ierīču interneta savienojumu vai datu joslas platumu un signālu. Piekļuve internetam var radīt jums papildu maksu atkarībā no jūsu maksājumu plāna, un mēs neesam atbildīgi par interneta maksu, pieejamību vai ātrumu.

16.8. Lietotājs nav tiesīgs pilnībā vai daļēji cedēt saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem, saistītajiem noteikumiem un Privātuma politikas, bez HEROvet iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. HEROvet ir tiesīgs pilnībā vai daļēji cedēt saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem, saistītajiem noteikumiem un Privātuma politikas, pēc saviem ieskatiem.

Lūdzu, ziņojiet par visiem šo Noteikumu pārkāpumiem un jebkādām citām problēmām saistībā ar lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu, rakstot uz e-pastu help@hero.vet.