Pakalpojumu lietošanas noteikumi – Veterinārārstiem

Noteikumi izstrādāti 2020. gada 21. janvārī, atjaunināti 2020. gada 17. aprīlī.

 

Šie Pakalpojumu lietošanas noteikumi – veterinārārstiem (turpmāk – “Noteikumi”) piemērojami veterinārārstiem HEROvet lietotnes (turpmāk “lietotne”) un tīmekļa vietnes, kas atrodama pēc adreses https://hero.vet (turpmāk – “tīmekļa vietne”), lietošanai un pakalpojumu izmantošanai.

1. Lietotnes un tīmekļa vietnes izmantošana

1.1. HEROvet SIA, reģistrācijas Nr.40203245473, juridiskā adrese Dārza ielā 46 – 18, Liepājā, Latvijā, LV – 3401 (turpmāk – “HEROvet” vai “mēs”), pārvalda lietotni un tīmekļa vietni un piedāvā tiešsaistes televeselības veterinārmedicīnisko pakalpojumu (turpmāk – “pakalpojumi”) izmantošanu lietotnē, izmantojot digitālās interaktīvās audio un video tehnoloģijas, tostarp, bet ne tikai, ziņojumapmaiņu, tiešsaistes tērzēšanu un digitālās video konferences, kas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam (turpmāk – “lietotājs”) ļauj ziņot un apmainīties ar informāciju par viņa dzīvnieka veselības stāvokli, veselības vēsturi un iesaistīt veterinārmedicīnas speciālistu (turpmāk – “pakalpojumu sniedzējs” vai “jūs”), lai saņemtu pakalpojumus.

1.2. Tīmekļa vietnē nav pieejami pakalpojumi, kas ir pieejami lietotnē. Lietotne ir pieejama Android operētājsistēmā, un lietotni bez maksas var lejupielādēt Google Play.

2. Noteikumu pieņemšana

2.1. Jūs saprotat, ka, atzīmējot lauku “piekrītu” attiecībā uz šiem Noteikumiem, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un tam, ka šāda darbība ir pielīdzināma jūsu likumīgam parakstam. Piekrītot šiem Noteikumiem un citiem lietotnes un tīmekļa vietnes noteikumiem un reģistrējoties lietotnē, jūs apliecināt, ka saprotat, ka tiek noslēgta abpusēji saistoša vienošanās par lietotnes lietošanu un pakalpojumu izmantošanu un no šiem Noteikumiem, visiem papildu noteikumiem, jebkuriem grozījumiem un jebkuriem citiem starp jums un mums noslēgtajiem līgumiem izrietošu saistību izpildi. Gadījumā, ja nepiekrītat visiem šeit izklāstītajiem Noteikumiem un citiem lietotnes un tīmekļa vietnes noteikumiem, nepiekļūstiet lietotnei un tīmekļa vietnei un neizmantojiet tās. 

2.2. Jebkuri šo Noteikumu papildu noteikumi, jebkuri grozījumi un jebkuri citi starp jums un mums noslēgtie līgumi, ja tādi tiek noslēgti (kopā un turpmāk – “saistītie noteikumi”), ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa, un uz tiem ir attiecināmi visi šajos Noteikumos minētie nosacījumi, ja vien nav norādīts pretējais.

2.3. Papildus iepriekš minētajam jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ka jebkāda informācija, kuru jūs mums sniedzat reģistrācijas laikā lietotnē un turpmāk, kā arī visa informācija, ko ievietojat lietotnē, būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga.

2.4. Pakalpojumu sniedzēja personas dati un citi dati tiek ievākti, apstrādāti, glabāti un dzēsti saskaņā ar Privātuma politiku – veterinārārstiem (turpmāk – “Privātuma politika”), kas ir ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa, un uz to ir attiecināmi visi šajos Noteikumos minētie nosacījumi, ja vien nav norādīts pretējais..

2.5. Noteikumi stājas spēkā un ir saistoši jums no brīža, kad esat piekritis šiem Noteikumiem un veiksmīgi reģistrējies lietotnē, izveidojot pakalpojumu sniedzēja kontu (skatīt 5.punktu).

3. Veterinārmedicīniskie pakalpojumi

3.1. HEROvet piedāvātie pakalpojumi ietver veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot interaktīvās audio un video tehnoloģijas, pakalpojumu sniedzējam, lietotājam un dzīvniekam neatrodoties vienā un tajā pašā fiziskajā vietā. Televeselības konsultāciju laikā jūs varat konsultēt lietotāju par viņa dzīvnieka veselības stāvokli un veselības vēsturi, izmantojot interaktīvas video, audio un citas telekomunikāciju tehnoloģijas, un jūs varat lūgt lietotāja palīdzību, lai, izmantojot šīs tehnoloģijas, novērtētu lietotāja dzīvnieka veselības stāvokli.

3.2. Jūs piekrītat ievērot visus tās valsts, kurā praktizējat veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu, kas ir Latvijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, piemērojamos veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanas praksi regulējošos tiesību aktus un noteikumus un citus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, ieskaitot, bet ne tikai, prasības, kas paredz, ka jums ir spēkā esošs un derīgs sertifikāts vai licence veterinārmedicīniskās prakses veikšanai, un ka jums ir laba reputācija visās jurisdikcijās (Latvijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā), kurās jūs sniedzat pakalpojumus, izmantojot lietotni. 

3.3. Jūs esat pilnībā atbildīgs par pakalpojumiem, ko sniedzat lietotājiem un viņu dzīvniekiem. HEROvet nepraktizē veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu un neveic citu profesionālu darbību, kuras veikšanai nepieciešama licence, kā arī neiejaucas veterinārmedicīnas praksē vai citā licencētā profesionālā darbībā, ko nodrošina pakalpojumu sniedzēji, no kuriem katrs ir atbildīgs par saviem sniegtajiem pakalpojumiem un atbilstību prasībām, kas attiecas uz viņu profesiju un sertifikātu vai licenci. 

3.4. Lietotājs ir informēts, ka pakalpojumi, kurus saņem no pakalpojumu sniedzējiem, nav paredzēti, lai aizstātu lietotāja dzīvnieka primārās aprūpes veterinārmedicīniskās attiecības ar veterinārārstu vai kļūtu par lietotāja pastāvīgi izmantotajiem veterinārmedicīniskajiem pakalpojumiem, bet gan papildina šos primārās aprūpes pakalpojumus. Jūs pēc saviem ieskatiem varat noteikt, ka pakalpojumu sniegšana lietotnē nav piemērota atsevišķām vai visām lietotāja dzīvnieka ārstēšanas vajadzībām, un attiecīgi varat nolemt nesniegt lietotāja dzīvniekam veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot lietotni.

4. Satura kopīgošana

4.1. Izmantojot lietotni un mūsu pakalpojumus, jūs varat ievietot un kopīgot ar lietotāju fotoattēlus, dokumentus, audio un video failus un citus materiālus (kopā un turpmāk – “saturs”) saistībā ar jūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kas var būt noderīgi lietotājam pilnīgai jūsu sniegtā pakalpojuma saistībā ar lietotāja dzīvnieka veselības stāvokli izpratnei un uztverei, un tālākai dzīvnieka aprūpei. Kopīgojot jūsu saturu, jums joprojām pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz jūsu saturu, un jūs varat brīvi koplietot to, tomēr, lai izmantotu jūsu saturu lietotnē un mūsu pakalpojumos (tostarp, bet ne tikai, jūsu satura lieluma, formas vai formāta maiņa, lai to labāk saglabātu, attēlotu, pārsūtītu vai veidotu jūsu satura kopijas), jums jāpiešķir mums atļauja piekļūt un apstrādāt jūsu saturu, kuru jūs esat ievietojis lietotnē. Ievietojot jūsu saturu lietotnē, jūs piešķirat mums atļauju, kas ir neatsaucama, neierobežota, bez autoratlīdzības un neekskluzīva, jūsu satura pielāgošanai, modificēšanai, rediģēšanai, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus jums. 

4.2. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs piekrītat, ka HEROvet drīkst lietot un izpaust jūsu saturu, kuru jūs esat ievietojis lietotnē, saskaņā ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

4.3. Jūsu komunikācija lietotnē ar lietotāju par lietotāja dzīvnieka veselības stāvokli – dzīvnieka veselības stāvokļa problēmas apraksts un attiecīgi jūsu sniegtās konsultācijas apraksts, tostarp savstarpēji starp jums un lietotāju kopīgotais saturs, ja tāds ir, tiek saglabāta attiecīgā lietotāja kontā lietotnē, un kopā veido ierakstus dzīvnieka veselības vēsturē. Dzīvnieka veselības vēsture ar visiem tās ierakstiem tiek saglabāta pienācīgas aprūpes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles nolūkos, kā arī var tikt izmantota jūsu un jebkura cita pakalpojumu sniedzēja, kurš lietotājam sniedz vai ir sniedzis pakalpojumus, veiktai pārskatīšanai un izvērtēšanai. 

4.4. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs piekrītat jūsu veiktu ierakstu, tostarp starp jums un lietotāju savstarpēji kopīgotā satura, lietotāja dzīvnieka veselības vēsturē kopīgošanai saskaņā ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, starp jums, mums un jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju, kurš lietotājam sniedz vai ir sniedzis pakalpojumus lietotnē.

4.5. HEROvet neuzņemas atbildību par piemērojamo tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz personas datu, citu datu un tiesību aizsardzības ievērošanu gadījumā, ja lietotājs kopīgo ierakstus, tostarp starp lietotāju un pakalpojumu sniedzējiem savstarpēji kopīgoto saturu, lietotāja dzīvnieka veselības vēsturē ar lietotāja pastāvīgo veterinārārstu vai citu veterinārmedicīnisko iestādi, kurai lietotājs sniedz informāciju par lietotāja dzīvnieku, pēc lietotāja ieskatiem un nepieciešamības.

4.6. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jūsu saturu, kuru jūs ievietojat lietotnē, un par visām sekām, kas rodas saistībā ar šo saturu, ieskaitot visus zaudējumus vai bojājumus, kas radušies mums vai citām trešājām personām. Jūs apliecināt un garantējat, ka:

4.6.1. esat visu tiesību, kas attiecas uz jūsu saturu īpašnieks vai kā citādi pilnvarots piešķirt mums atļauju piekļūt un apstrādāt jūsu saturu;

4.6.2. jūsu saturs nepārkāps nevienu intelektuālā īpašuma vai citas trešo personu tiesības, kā arī neviena piemērojamā tiesību akta noteikumus.

4.7. Jūs piekrītat lietotnē nekopīgot ar lietotājiem un/vai mums saturu, kas ir piedauzīgs, apmelojošs, nepatiess, pretlikumīgs vai pārkāpj citu personu tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības. 

4.8. Mēs darām visu iespējamo, lai jūsu saturs būtu drošībā, tiktu apstrādāts, glabāts un dzēsts saskaņā ar šiem Noteikumiem un Privātuma politikas nosacījumiem, taču mēs neatbildam par to, ka kāda daļa no jūsu satura jebkādu iemeslu dēļ var tikt zaudēta, izmantojot lietotni un mūsu pakalpojumus. Jūs esat atbildīgs par jūsu satura pienācīgu glabāšanu, jebkuram jūsu kopīgotam saturam izveidojot kopijas.

5. Pakalpojumu sniedzēja konts

5.1. Reģistrējoties lietotnē, jums ir jāizveido konts (turpmāk – konts), ievadot jūsu vārdu, uzvārdu, veterinārmedicīniskās prakses nosaukumu, ja tāda jums ir, veterinārmedicīniskās prakses veidu, veterinārārsta sertifikāta numuru, iesniedzot sertifikāta kopiju, e-pasta adresi, bankas vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja konta numuru, uz kuru jums tiks izmaksāta veterinārā atlīdzība (skatīt 7.punktu), konta paroli, kas būs zināma tikai jums, un ievietojot fotogrāfiju, kurā esat redzams jūs (kopā un turpmāk – konta informācija). Jūs apstiprināt un piekrītat, ka konta informācija, kuru jūs mums sniedzat reģistrācijas laikā un turpmāk, izmantojot lietotni, un visa informācija, ko ievietojat un kopīgojat lietotnē, būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga. Jūs apņematies uzraudzīt un atjaunināt savu konta informāciju pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu, ka tā ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga. 

5.2. Jūs nedrīkstat koplietot jūsu konta paroli ar citām personām vai izveidot vairāk nekā vienu kontu. Jūs esat atbildīgs par jūsu konta paroles konfidencialitātes uzturēšanu un par visām darbībām, kas notiek ar jūsu kontu. Jūs nevienā brīdī nedrīkstat izmantot citas personas kontu, un jūs nekavējoties sazināsieties ar mums, ja jums būs aizdomas, ka kāds cits izmanto jūsu kontu. 

5.3. HEROvet patur tiesības veikt jebkādas un visas darbības, kuras HEROvet uzskata par nepieciešamām vai saprātīgām, attiecībā uz lietotnes, tīmekļa vietnes un jūsu konta informācijas drošību. HEROvet nekādā gadījumā un nekādos apstākļos neuzņemas atbildību attiecībā pret jums par jebkādām saistībām vai zaudējumiem, kas rodas vai izriet no jūsu veiktas lietotnes vai tīmekļa vietnes izmantošanas, konta informācijas izmantošanas vai konta informācijas nodošanas trešajām personām.

6. Piekļuves tiesības

6.1. Ar šo mēs jums piešķiram ierobežotas, neekskluzīvas, nenododamas tiesības piekļūt lietotnei un izmantot mūsu pakalpojumus tikai personīgai, jūsu profesionālajai un saimnieciskajai darbībai atbilstošai lietošanai un tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un saistītajiem noteikumiem (kopā un turpmāk – “piekļuves tiesības”). Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkura iemesla dēļ jebkuram liegt vai apturēt lietotnes un/vai pakalpojumu izmantošanu, ieskaitot piekļuvi jūsu kontam un/vai jūsu saturam. 

6.2. Piekļūstot lietotnei un izmantojot pakalpojumus, jūs nedrīkstat:

6.2.1. uzdoties par jebkuru citu fizisku vai juridisku personu vai citādi sagrozīt jūsu saistību ar kādu fizisku vai juridisku personu;

6.2.2. izmantot lietotni, tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, lai pārkāptu mūsu un citu personu tiesības, šos Noteikumus un ar šiem Noteikumiem saistītos noteikumus un jebkādus citus līgumus, lēmumus, vadlīnijas, pārvaldes iestāžu prasības, nacionālos un starptautiskos tiesību aktus;

6.2.3. pārveidot, izjaukt, dekompilēt vai tulkot jebkādu programmatūru vai citas lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu sastāvdaļas;

6.2.4. izmantot lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus krāpnieciskā vai ļaunprātīgā veidā, izplatīt vīrusus un citus kaitīgus kodus un datus;

6.2.5. apkopot un iegūt jebkādu informāciju vai datus no lietotnes, tīmekļa vietnes vai mūsu pakalpojumiem vai sistēmām un atšifrēt jebkādu pārraidi uz serveriem vai no tiem, kuros darbojas lietotne, tīmekļa vietne un mūsu pakalpojumi, izņemot gadījumus, kad to pieļauj piemērojamie tiesību akti;

6.2.6. citādi izmantot mūsu pakalpojumus, lietotni un tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas pārsniedz iepriekš aprakstīto lietošanas tiesību apjomu un lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas mērķi.

6.3. Jūs piekrītat atturēties no aizskarošas valodas lietošanas, sazinoties ar lietotājiem un mums, un atturēties no sazināšanās ar lietotājiem par šajos Noteikumos minēto pakalpojumu sniegšanas ārpus lietotnes. 

6.4. Mēs stingri iesakām jums neizmantot lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumus citām personām piederošās vai publiski pieejamās ierīcēs. Mēs arī iesakām nesaglabāt jūsu konta paroli, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citu programmatūru.

7. Samaksas nosacījumi

7.1. Jums ir pienākums veikt maksu par lietotnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu, kas ir maksājama par katru jūsu apstiprinātu lietotāja pieprasījumu saņemt pakalpojumus no jums lietotnē telefonsarunas vai videozvana formā un attiecīgi jūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Maksa par lietotnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu ir 15 (piecpadsmit) procentu apmērā no maksas, kuru lietotājs saskaņā ar turpmāk norādīto samaksā par saņemto pakalpojumu no jums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksa par lietotnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu laiku pa laikam var mainīties, un mēs nosūtīsim jums paziņojumu par šādām izmaiņām.

7.2. Ar šo jūs pilnvarojat mūs ieturēt no lietotājiem, kuri no jums saņem pakalpojumus, izmantojot lietotni, apmaksu par jūsu sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar HEROvet noteiktajiem saņemto pakalpojumu apmaksas nosacījumiem. Par katru jūsu sniegto pakalpojumu jūs saņemsiet 85% no summas, kuru lietotājs būs apmaksājis par saņemto pakalpojumu no jums, un no kuras atskaitīta maksa par lietotnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu (turpmāk – veterinārā atlīdzība). 

7.3. Pakalpojumu sniedzējs nosaka savu cenu pakalpojumu sniegšanai un patur tiesības mainīt noteikto cenu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem, tomēr HEROvet patur tiesības noteikt minimālo un maksimālo cenu pakalpojumu sniegšanai. Ja mēs mainīsim mūsu minimālo un maksimālo cenu nosacījumus, mēs jums par to nekavējoties rakstiski paziņosim.

7.4. Televeselības veterinārmedicīniskā konsultācija jeb pakalpojuma, par kuru ir ieturēta maksa no lietotāja, sniegšana ir aktīva tik ilgi, kamēr pakalpojumu sniedzējs vai lietotājs manuāli lietotnē norāda, ka tā ir pabeigta, kas nozīmē, ka gadījumā, ja pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta vai traucēta sakarā ar jūsu vai lietotāja ierīces vai interneta savienojuma problēmām, par atjaunoto un turpināto pakalpojuma sniegšanu no lietotāja netiek ieturēta maksa.

7.5. Jūs piekrītat atturēties no sazināšanās ar lietotājiem ārpus lietotnes, lai vienotos par citiem lietotnē sniegto pakalpojumu apmaksas nosacījumiem.

7.6. Veterināro atlīdzību mēs jums izmaksāsim divas reizi mēnesī – katra tekošā kalendārā mēneša 1. datumā par iepriekšējā kalendārajā mēnesī, sākot no 15. datuma līdz mēneša pēdējam datumam, visiem jūsu sniegtajiem pakalpojumiem lietotnē, un 15. datumā par tekošajā kalendārajā mēnesī, sākot no 1. datuma līdz 14. datumam, visiem jūsu sniegtajiem pakalpojumiem lietotnē. Gadījumā, ja 1. datums un/vai 15. datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, izmaksa tiks veikta nākamajā darba dienā.

7.7. Veterināro atlīdzību summa iepriekš norādītajā kārtībā tiks elektroniski pārskaitīta uz jūsu konta informācijā (skatīt 5.1. punktu) norādīto bankas vai citu maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontu. HEROvet nav atbildīgs par jebkādiem nepareiziem maksājumu darījumiem, ja esat mums iesniedzis nepareizus vai kļūdainus veterinārās atlīdzības pārskaitīšanas norādījumus. 

7.8. Gadījumā, ja lietotājs apstrīd vai atsauc maksājumu, kas attiecas uz veterināro atlīdzību, ko mēs jums jau esam samaksājuši, jūs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc HEROvet pieprasījuma atgriežat mums šādu veterinārās atlīdzības summu, vai pēc HEROvet paziņojuma jums par maksājuma apstrīdēšanu vai atsaukšanu, ar šo jūs atļaujat mums ieturēt šo summu no veterinārās atlīdzības summas, kas mums jāmaksā jums iepriekš norādītajā kārtībā. 

7.9. Lietotājam ir tiesības apstrīdēt vai atsaukt maksājumu, ja:

7.9.1. pakalpojumu sniegšanas laikā HEROvet ir konstatēta tehniska problēma, kuras rezultātā nav iespējams sekmīgi sniegt pakalpojumus un pabeigt pakalpojumu sniegšanu lietotājam (tas neattiecas uz jūsu vai lietotāja ierīces vai interneta savienojuma problēmām, kas traucē sniegt un saņemt pakalpojumus (skatīt 7.4. punktu)); vai

7.9.2. pakalpojumu sniedzējs nespēj sniegt lietotājam nekādu informāciju, norādījumus vai padomus attiecībā uz lietotāja dzīvnieka ārstēšanu, ja to ir noteicis HEROvet pēc HEROvet saprātīgiem ieskatiem.

7.10. Jūs saprotat un atzīstat, ka starp jums un mums nav un netiks noslēgts darba līgums vai izveidotas darba attiecības. Tāpat jūs atzīstat, ka starp jums un mums nepastāv kopuzņēmuma vai līgumsabiedrības attiecības. Jūs nedrīkstat darboties kā mūsu darbinieks, aģents vai pārstāvis, kā arī uzņemties jebkurus līgumus mūsu vārdā. Mēs neesam atbildīgi, neveicam un neveiksim nekādus turpmākus maksājumus saistībā ar veterināro atlīdzību, kuru jūs saņemat par jūsu profesionālo un saimniecisko darbību, tostap, bet ne tikai, nodokļu un nodevu maksājumi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

7.11. Nekādas citas maksas, izņemot iepriekš minēto maksu par lietotnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu, par lietotnes lejupielādēšanu vai lietošanu HEROvet nepiemēro un neiekasē, kā arī mēs neesam atbildīgi, nenosakām, nepiemērojam un neiekasējam nekādas papildu maksas, kuras banka vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs var piemērot saistībā ar samaksu par pakalpojumu sniegšanu, tostarp, bet ne tikai, komisijas maksa par pārskatījuma veikšanu, kredītkartes izmantošanas maksa, konta apkalpošanas maksa.

8. Īpašumtiesības

8.1. Lietotne, tīmekļa vietne, mūsu pakalpojumi un viss to saturs, funkcijas un funkcionalitāte (ieskaitot, bet ne tikai, visa informācija, programmatūra, teksts, vizuālie uzskates līdzekļi, attēli, video un audio faili, kā arī to dizains, atlase un izkārtojums) pieder HEROvet, mūsu partneriem vai citiem šāda materiāla nodrošinātājiem, un tos aizsargā nacionālie un starptautiskie autortiesību, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu un citu intelektuālo īpašumu vai īpašumtiesību regulējošie tiesību akti un līgumi. 

8.2. Šie Noteikumi nepiešķir jums nekādas īpašumtiesības uz lietotni, tīmekļa vietni, mūsu pakalpojumiem un to saturu, funkcijām un funkcionalitāti, bet tikai ierobežotas lietošanas tiesības, kuras var atsaukt saskaņā ar šiem Noteikumiem. Jums nav tiesību reproducēt, izplatīt, pārveidot, modificēt, izveidot atvasinājumus, publiski demonstrēt, publiski izpildīt, pārpublicēt, lejupielādēt, uzglabāt vai pārsūtīt jebkādu daļu no lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu jebkādiem materiāliem veidā un/vai ar mērķi, kas ir pretrunā ar šiem Noteikumiem un/vai pārkāpj mūsu īpašumtiesības. 

9. Preču zīmes

Atsevišķi nosaukumi, logotipi un citi materiāli, kas tiek izvietoti lietotnē, tīmekļa vietnē vai pakalpojumos, var ietvert HEROvet vai trešo personu preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, pakalpojumu zīmes vai logotipus (turpmāk – zīmes). Jums nav atļauts izmantot nevienu šādu zīmi bez HEROvet skaidras, rakstiskas atļaujas. Visu šādu zīmju īpašumtiesības un ar tām saistītā nemateriālā vērtība paliek mums vai šādām trešajām personām.

10. Atteikšanās no garantijām, atbrīvojumi un atbildības ierobežošana

10.1. Jūs personīgi uzņematies pilnu atbildību un risku par lietotnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu. 10. punkta apakšpunktos minētie atbrīvojumi, atbildības ierobežošana un atteikšanās no garantijām nav izsmeļoši un neizslēdz nevienu punktu šajos Noteikumos vai Privātuma politikā, vai saistītajos noteikumos, kuros ir atrunāti jebkādi citi atbrīvojumi, atbildības ierobežošana un atteikšanās no garantijām.

10.2. HEROvet nevar garantēt un negarantē jebkādus rezultātus, neskatoties uz paredzamajiem ieguvumiem no šo pakalpojumu izmantošanas lietotnē. Izņemot gadījumus, kad ļaunticīgi esam pieļāvuši slēptus defektus, gan lietotne, gan mūsu pakalpojumi tiek nodrošināti “tādi, kādi tie ir”, “ar kļūdām” un “pēc pieejamības” principa. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, HEROvet skaidri atsakās no jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām, ieskaitot, bet ne tikai, garantijām par piemērotību pārdošanai, piemērotību noteiktam lietojumam vai mērķim, izmantojamību, stāvokli, vērtību, datu precizitāti, sistēmas integrāciju, veiktspējas uzticamību un kļūdu, vīrusu vai citu kaitīgu komponentu neesamību. 

10.3. HEROvet nesniedz veterinārmedicīniskās konsultācijas, nenosaka diagnozes vai ārstēšanu, un tā ir izteikti tehnoloģiska platforma un infrastruktūra dzīvnieku īpašnieku vai turētāju komunikācijas nodrošināšanai ar neatkarīgām trešajām personām, kas ir pakalpojumu sniedzēji, tostarp veterinārārsti un citi veterinārijas speciālisti, HEROvet lietotnē. Pakalpojumu sniedzēji, kas izmanto lietotni, ir pilnībā atbildīgi par un tiem ir pilnīga rīcības brīvība, atbildība, uzraudzības pienākums un kontrole attiecībā uz visu veterinārmedicīnisko pakalpojumu, konsultāciju, rīcības norāžu, ārstēšanas lēmumu un citu veterinārmedicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī, ka visas diagnozes, ārstēšanu, procedūras un citus veterinārmedicīniskās aprūpes pakalpojumus sniegs un veiks tikai un vienīgi pakalpojumu sniedzēji vai kāds to uzraudzībā pēc viņu ieskatiem un kā viņi to uzskata par atbilstošu un nepieciešamu.

10.4. HEROvet vai tā amatpersonas, darbinieki, vadītāji, direktori, mātesuzņēmumi, meitasuzņēmumi, filiāles, aģenti, piegādātāji, tiesību pārņēmēji vai cesionāri, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, atsakās no jebkādas atbildības par tiešiem, netiešiem, netīšiem, neapzinātiem, īpašiem, izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, tostarp, bet ne tikai, ieņēmumu, peļņas, nemateriālo vērtību, darījuma, iespēju, datu zaudējumiem vai cita veida nemateriāliem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar lietotnes, tīmekļa vietnes un/vai mūsu pakalpojumu izmantošanu, pat tādā gadījumā, ja esat brīdināts par šādu zaudējumu rašanās iespējamību, un neatkarīgi no tā, vai šie zaudējumi ir pamatoti ar līgumu, likumā noteiktu atlīdzināmu kaitējumu (ieskaitot nolaidību un atbildību neatkarīgi no vainas), garantiju vai kā citādi. Jūs piekrītat atbrīvot HEROvet, tā amatpersonas, darbiniekus, vadītājus, direktorus, mātesuzņēmumus, meitasuzņēmumus, filiāles, aģentus, piegādātājus, tiesību pārņēmējus vai cesionārus vai jebkuras citas trešās personas, kuras ir iesaistītas lietotnes un tīmekļa vietnes izveidē un uzturēšanā, no jebkādas atbildības, kas izriet no lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas. 

10.5. Mēs neesam atbildīgi un nekontrolējam nekādus trešo personu, ieskaitot, bet ne tikai, pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumus, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem trešo personu, ieskaitot, bet ne tikai, pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumu radītiem zaudējumiem vai bojājumiem.

10.6. Ne HEROvet, ne trešās personas, kas reklamē mūsu pakalpojumus vai sniedz jums saiti uz lietotni un/vai tīmekļa vietni, neatbild par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem, kas izriet no jebkādām profesionālajām konsultācijām, kuras lietotāji vai viņu dzīvnieki saņem no jums lietotnē, izmantojot mūsu piedāvātos pakalpojumus lietotnē.

10.7. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu informāciju, programmatūru vai saitēm, kas atrodamas jebkurā citā lietotnē un/vai tīmekļa vietnē, citur internetā vai informācijas avotā, kā arī par šādas informācijas, programmatūras vai saišu izmantošanu, tostarp par šādu vietņu vai to attiecīgo operatoru darbībām vai bezdarbību.

10.8. Ciktāl saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mēs nevaram atteikties no jebkādām netiešām garantijām vai ierobežot savas saistības, šādas garantijas darbības apmērs un ilgums, kā arī mūsu atbildības apmērs būs minimālais, ko atļauj šādi piemērojamie tiesību akti.

11. Atlīdzinājums

11.1. Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un iespēju robežās novērst kaitējumu HEROvet, tā amatpersonām, darbiniekiem, vadītājiem, direktoriem, mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem, filiālēm, aģentiem, piegādātājiem, tiesību pārņēmējiem un cesionāriem attiecībā uz visām prasībām, tiesas procesiem, prasījumiem, saistībām un domstarpību atrisināšanu, savstarpēji vienojoties, tostarp, bet bez ierobežojumiem, saprātīgas juridiskās un grāmatvedības maksas (turpmāk – prasības), kas rodas vai tiek uzskatītas par izrietošām no jūsu veiktas šo Noteikumu pārkāpšanas. Turklāt jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un iespēju robežās novērst kaitējumu mums un/vai lietotājam (lietotājiem), kuram jūs esat sniedzis pakalpojumus, attiecībā uz visām trešo personu prasībām, kas radušās, ja neesat ievērojis mūsu ieteikumus vai lietotājam esat sniedzis neatbilstošu pakalpojumu.

11.2. HEROvet patur tiesības uz jūsu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un vadību attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas izriet no lietotnes, tīmekļa vietnes un/vai mūsu pakalpojumu neatbilstošas šiem Noteikumiem izmantošanas, un kurā jums tiek prasīts atlīdzināt mums, un jūs piekrītat sadarboties mūsu aizstāvēšanā pret šīm prasībām. Jūs piekrītat nerisināt nevienu jautājumu bez iepriekšējas rakstiskas HEROvet piekrišanas.  HEROvet pieliks visas saprātīgas pūles, lai paziņotu jums par jebkuru šādu prasību, rīcību vai procesu, uzreiz pēc uzzināšanas par to iestāšanos.

12. Apdrošināšana

Jūs piekrītat uzturēt derīgu veterinārārsta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kamēr esat pakalpojumu sniedzējs lietotnē, nodrošinot komerciāli pamatotu segumu atbilstoši jūsu veterinārmedicīniskās prakses darbībai vai kā to var pieprasīt piemērojamie tiesību akti valstī, kurā praktizējat veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu.

13. Tiesības modificēt

13.1. Mēs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem varam mainīt, pievienot, apturēt vai dzēst lietotnes, tīmekļa vietnes un/vai mūsu pakalpojumu funkcijas.

13.2. Tāpat mēs varam pēc saviem ieskatiem turpmāk jebkurā laikā mainīt, pievienot vai dzēst šo Noteikumu daļas. Mēs jums paziņosim par visām izmaiņām, publicējot atjauninātos Noteikumus lietotnē un tīmekļa vietnē. Ja mēs uzskatām, ka izmaiņas ir būtiskas, mēs nosūtīsim jums paziņojumu uz jūsu kontam piesaistīto e-pasta adresi. Jebkuras izmaiņas Noteikumos stājas spēkā pēc tam, kad mēs par izmaiņām esam jums paziņojuši. Gadījumā, ja nepiekrītat izmaiņām, varat pārtraukt izmantot lietotni un mūsu pakalpojumus un dzēst savu kontu. Turpinot izmantot lietotni un mūsu pakalpojumus pēc atjaunināto Noteikumu spēkā stāšanās, jūs apstiprināt, ka saprotat un piekrītat atjauninātajiem Noteikumiem.

13.3. 12.2. punktā minētie nosacījumi attiecināmi arī uz Privātuma politiku un saistītajiem noteikumiem.

14. Atjauninājumi

Mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu un pilnveidotu lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus. Lai kopīgotu ar jums uzlabojumus un jaunās funkcijas, mēs varam sniegt lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu atjauninājumus vai uzlabojumus. Tie var ietvert kļūdu labojumus, ielāpus, uzlabotas funkcijas, spraudņus un jaunas versijas. Lai jūs aizsargātu, būtiskie atjauninājumi, piemēram, kritiskie kļūdu labojumi vai drošības atjauninājumi, var tikt lejupielādēti un instalēti automātiski bez jūsu piekrišanas. Par citiem nebūtiskiem atjauninājumiem jums tiks paziņots iepriekš un varēsiet izvēlēties, vai lejupielādēt un aktivizēt atjauninājumus.

15. Izbeigšana

15.1. Jūs varat pārtraukt reģistrāciju vai dzēst savu kontu jebkurā laikā, jebkādu iemeslu dēļ, nosūtot paziņojumu e-pastā uz help@hero.vet.  HEROvet jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ var apturēt vai liegt jums lietotnes izmantošanu un/vai pakalpojumu sniegšanu un/vai reģistrāciju lietotnē. Ja mēs apturēsim vai liegsim jums lietotnes izmantošanu vai pakalpojumu sniegšanu, vai dzēsīsim jūsu kontu, mēs to jums paziņosim, izmantojot e-pasta adresi, kas sasaistīta ar jūsu kontu, vai paziņojumu par šādām mūsu darbībām jūs saņemsiet tad, kad mēģināsiet piekļūt savam kontam, izmantot lietotni un/vai mūsu pakalpojumus, atkarībā no apstākļiem. Visos šādos gadījumos mūsu un jūsu saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izbeigtas, tostarp, bez ierobežojuma, jūsu tiesības izmantot lietotni un mūsu pakalpojumus, un HEROvet turpmāk nebūs pienākuma nodrošināt jums mūsu pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pēc saviem ieskatiem mēs varam jums liegt reģistrēt jaunu kontu.

15.2. Mūsu un jūsu savstarpējo saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, izbeigšana neskar nekādas tiesības, pienākumus un saistības, kuras jūs vai mēs esam uzkrājuši vai radījuši šo Noteikumu spēkā esamības un darbības laikā, un tās pēc savas būtības paliek spēkā un ir saistošas arī pēc šo Noteikumu darbības izbeigšanas vai pārtraukšanas, tostarp, bet ne tikai, īpašumtiesības, atteikšanās no garantijas, atbildības ierobežošana, samaksas nosacījumi, atlīdzināšana.

15.3. Gan jūs, gan mēs tiekam atbrīvoti no atbildības par šo Noteikumu neizpildi, ciktāl un tik ilgi, kamēr šādu izpildi padara neiespējamu streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīces, karadarbība vai terora akti, valdības darbības vai rīkojumi, vai ierobežojumi vai jebkurš cits iemesls, ja saistību neizpilde ir ārpus saprātīgas kontroles robežām, un to nav izraisījusi jūsu vai mūsu nolaidība.

15.4. Izbeidzot jūsu un mūsu savstarpējās saistības, ievērojot piemērojamos tiesību aktus, HEROvet patur tiesības glabāt un/vai dzēst personas datus un citus datus, kurus jūs esat norādījis un/vai ievietojis lietotnē, saskaņā ar Privātuma politiku.

15.5. 14. punktā minātie nosacījumi attiecināmi arī uz saistītajiem noteikumiem un  Privātuma politiku.

16. Ģeogrāfiskie ierobežojumi

16.1. HEROvet negarantē un nenodrošina, ka visi mūsu pakalpojumi lietotnē ir piemēroti vai pieejami lietošanai ārpus Latvijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas. 

16.2. Mūsu pakalpojumu pieejamība var atšķirties atkarībā no tā, kurā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā jūs izmantojat lietotni un mūsu pakalpojumus, kādu ierīci izmantojat, vai kāda programmatūra vai operētājsistēmas versija jums ir. 

16.3. Tā kā veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana ir atkarīga arī no lietotājiem, mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka lietotāju aktivitāte pakalpojumu izmantošnā būs atbilstoša pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.

16.4. Visi finanšu norēķini tiks apstrādāti eiro (€) valūtā. 

16.5. Pakalpojumi nav paredzēti izmantošanai nevienā valstī, kur šāda izmantošana būtu pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai kas HEROvet pakļautu jebkādām reģistrācijas prasībām šādā valstī.

17. Citi noteikumi

17.1. Šos Noteikumus regulē, tie ir izpildāmi un interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, nepiemērojot tiesību aktu kolīzijas principus. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, skar tos vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu procesā. Gadījumā, ja vienošanos nevar panākt savstarpēju pārrunu procesā, strīdi, domstarpības un prasības ir izskatāmas tiesā Latvijas Republikā. 

17.2. Jūs piekrītat, ka mēs varam nosūtīt jums jebkādus ar privātumu saistītus vai citus paziņojumus, informācijas atspoguļojumus vai citu komunikāciju saistībā ar vai par mūsu pakalpojumiem (kopā – “komunikācija”), izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tostarp, bet ne tikai:

17.2.1. e-pastā, uz jūsu kontam piesaistīto e-pasta adresi; vai

17.2.2. ievietot komunikācijas saturu lietotnē un/vai jūsu kontā.

17.3. Komunikācija uskatāma par piegādātu, kad mēs to jums nosūtām, neatkarīgi no tā, vai jūs to izlasāt saņemšanas laikā, ar noteikumu, ka mēs neesam saņēmuši paziņojumu par nosūtīšanas kļūdu, vai kad komunikācijas saturs faktiski tiek ievietots lietotnē un/vai jūsu kontā. 

17.4. HEROvet atteikšanās no kāda noteikuma vai nosacījuma piemērošanas, kas norādīti šajos Noteikumos, nav uzskatāma par turpmāku vai tālāku atteikšanos no šāda noteikuma vai nosacījuma piemērošanas, vai atteikšanos no jebkura cita noteikuma vai nosacījuma, un pat, ja HEROvet neaizstāv kādu savu tiesību vai noteikumu, vai nosacījumu, kas izriet no šiem Noteikumiem, tas nenozīmē, ka HEROvet atsakās no šādām tiesībām vai noteikuma, vai nosacījuma. 

17.5. Ja kāda tiesa vai cita kompetenta iestāde kādu nosacījumu šajos Noteikumos atzīst par nederīgu, nelikumīgu vai neizpildāmu (pilnībā vai daļēji), šāds nosacījums tiks atcelts vai ierobežots minimālajā nepieciešamajā apmērā tā, lai pārējie šajos Noteikumos izklāstītie nosacījumi turpinātu palikt spēkā pilnā apjomā.

17.6. HEROvet negarantē, ka piekļuve lietotnei, tīmekļa vietnei un mūsu pakalpojumiem būs nepārtraukta un bez kļūdām. Ikvienas programmatūras kļūmes gadījumā mēs centīsimies tās pēc iespējas ātrāk labot.

17.7. Lai izmantotu lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus, ir nepieciešama interneta piekļuve. HEROvet neatbild par jūsu mobilo un stacionāro ierīču interneta savienojumu vai datu joslas platumu un signālu. Piekļuve internetam var radīt jums papildu maksu atkarībā no jūsu maksājumu plāna, un mēs neesam atbildīgi par interneta maksu, pieejamību vai ātrumu.

17.8. Pakalpojumu sniedzējs nav tiesīgs pilnībā vai daļēji cedēt saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem,saistītajiem noteikumiem un Privātuma politikas, bez HEROvet iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. HEROvet ir tiesīgs pilnībā vai daļēji cedēt saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem, saistītajiem noteikumiem un Privātuma politikas, pēc saviem ieskatiem.

Lūdzu, ziņojiet par visiem šo Noteikumu pārkāpumiem un jebkādām citām problēmām saistībā ar lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu, rakstot uz e-pastu help@hero.vet.